SØR-AURDAL: Dette gjelder altså årets influensavaksine, og ikke koronavaksinen.

Vaksineringa vil foregå i kantina på Tingvoll. Det er satt opp vaksineringsdatoer av folk i risikogruppene onsdag 13. oktober og onsdag 20. oktober.

Det er en egenandel på 50,-, og man oppfordres til å ta med kontakter. Har du derimot frikort, er vaksinen gratis.

Det er ikke tillatt å møte opp om man er syk. Da bes du ta kontakt, og så holdes det av en vaksine til deg.

Har du time til lege ved Bagn legesenter i oktober, vil du få tilbud om vaksinering samtidig med legebesøket, og du behøver derfor ikke bestille time i forkant.

Ring Bagn Legesenter tlf 61 34 85 50 eller 469 53 413 for å avtale tidspunkt.

Usikker på om du er i risikogruppa?

  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
  • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.
  • Barn og voksne med: kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), diabetes type 1 og 2, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer). Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til: