Gå til sidens hovedinnhold

Hva vi vet og ikke vet – Valdres Sparebank

Etter et langt ordskifte, kan det være på sin plass å opplyse om hva vi vet og ikke vet i pågående sak om innsyn i hva som skjedde med Hans Salomon sin konto i Vang sparebank.

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Den 26. oktober 1942 blir Hans Salomon arrestert av NS-lensmann Ole Opdal i Vang.

Den 9. februar 1943 tinglyser lensmannen, som også var regnskapsfører i Vang Sparebank, inndragning av ’jøden Hans Salomons formue i Vang’, i medhold av Quisling-regimets (ulovlige) lov av 26. oktober 1942.

Samme dag som 'loven' trer i kraft, 26. oktober, holder lensmannen også registreringsforretning på gården, hvor alt familien eier blir inndratt. I registreringen figurerer Salomons konto i Vang Sparebank. Registreringsdokumentene ligger oppbevart på Statsarkivet, Hamar.

Les også

Lovverket pålegger Valdres Sparebank taushetsplikt

Den 24. november 1942 sender Likvidasjonsstyret for inndratte jødiske formuer et brev til Vang Sparebank om at et bestemt beløp skal trekkes fra Salomons konto og overføres til Jotunheimen Samvirkelag. Den 5. januar 1943 skriver Likvidasjonsstyret for inndratte jødiske formuer et brev til lensmannen i Vang der de bekrefter å ha mottatt opplysninger fra Vang Sparebank om hvilke aktiva Salomon har innestående i banken. Disse dokumentene kan Finanstilsynet selv besiktige i Riksarkivet, serie Dd, A.IV. Likvidasjonsstyret for inndratte formuer. Det skulle dermed ikke herske tvil om bankens delaktighet i de ulovlige transaksjonene.

Les også

Søker om å bli løst fra taushetsplikten: Valdres Sparebank på gli i innsynssak

Det vi ikke vet er om banken, etter Høyesteretts dom i 1947, gjenopprettet kontoen. Dette kan bankens historiske protokoller gi oss svar på. Det virker merkelig at Finanstilsynet kan treffe riktig avgjørelse uten å legge denne udiskutable dokumentasjonen til grunn.

Les også

Konfiskering av jødisk formue var ein del av Holocaust

Les også

Nekter innsyn i kundeforhold fra 2. verdenskrig: – Jeg tror ikke banken er tjent med en slik beslutning

Kommentarer til denne saken