Mange ser på selve foretaksmodellen som roten til alt vondt på sykehusene. Enkelt sagt legger den opp til å drive sykehusene som butikk – og det går ikke opp. Med et par unntak er bildet veldig klart. Samtlige partier unntatt Arbeiderpartiet og Høyre vil erstatte helseforetaksmodellen.

Hvordan er det så med Mjøssykehuset? Hovedbildet her er også veldig enkelt – det er bare Arbeiderpartiet og Høyre i Innlandet som forsvarer det fullt ut. Samtlige av de andre partiene, både stortingspartiene og de andre småpartiene, er imot Mjøssykehuset.

Det er imidlertid et lite avvik fra det store bildet. I Oppland valgkrets går Senterpartiet inn for Mjøssykehuset og det samme gjør Fremskrittspartiet i Hedmark valgkrets. Om det har noen praktisk betydning for en eventuell behandling på Stortinget av sykehusstrukturen i Innlandet er vanskelig å si. Det er ikke vanlig at representantene bryter med sitt partis nasjonale politikk slik Sp i Oppland egentlig gjør.

«Sammen for lokalsykehusene» ønsker at Stortinget i neste periode sikrer lokalsykehusene både i Innlandet og i resten av landet.

Dersom lokalsykehuset og foretaksmodellen er viktig for ditt partivalg så er det altså trygt å stemme på et hvilket som helst parti unntatt Arbeiderpartiet og Høyre i Innlandet.