Regjeringen har fått ny kommunalminister og Frp hjelper ham gjerne med distriktspolitikk som vil hjelpe.

For Frp er «aktiv distriktspolitikk» å legge til rette for vekst i bærekraftige kommuner ved hjelp av konkrete og positive tiltak. Vi vil ikke detaljstyre og subsidiere, men legge rammevilkår som gjør det fristende for flere å bo i distriktene, og få flere til å flytte til distriktene. Da må distriktene få lov å bruke sine fortrinn og ikke oppleve at staten gjennom statsforvalterne skal stoppe alle initiativ.

Da må vi la kommunene bestemme mer over skatteinntekter. Kystlinje, fjell og skog er arealer som kommuner, næring og privatpersoner må få forvalte mest mulig på egen hånd, uten unødvendig overstyring fra staten og statsforvalteren. Bygging i strandsonen og lokale kutt i formuesskatten er tiltak kommunene kan få bruke for å tiltrekke seg både verdiskapende næringsliv og nye innbyggere. Frp vil sette i gang en kritisk gjennomgang av vernebestemmelser slik at distriktene kan legge til rette for vekst uten for mange hindringer, og vi vil fjerne statsforvalterens innsigelsesmulighet i arealsaker – plan- og bygningsloven.

Andre positive tiltak for næringsliv og folk flest som Frp jobber for er økt satsing på bredbåndsutbygging, fjerning av co2 avgiften, og lavere drivstoffavgifter. Videre vil Frp sette et tak på byggesaksgebyrer og at kommunene skal fjerne eiendomsskatten.

Frp tar også fergeopprøret langs kysten på alvor. Vi skal jobbe for at prisene reduseres betraktelig både på ferger og båtruter, og det skal bygges flere broer som erstatter fergene gjennom fergeavløsningsordningen FrP fikk på plass. Samferdsel er nøkkelen for distriktene.

Det aller viktigste for distriktene er arbeidsplasser. Olje- og gassindustrien er en viktig distriktsarbeidsplass med ansatte i alle landets kommuner. Videre må distriktene få skape arbeidsplasser selv med sine fortrinn. Om det er fiske, reiseliv, industri. Nøkkelen ligger i arbeidsplasser som bidrar til statsbudsjettet – ikke lever av statsbudsjettet. Derfor er ikke målet å skape flest mulig statlige arbeidsplasser og strø disse ut. Kanskje færre byråkrater som skaper problem for folk og næringsliv hadde vært best.

Det blir spennende hva regjeringen foreslår når de kommer med sin melding. Her har den nye ministeren mange gode innspill fra Frp som vil ta hele Norge i bruk.