Hvor kunne du tenke deg å se nye brannstasjoner på Beitostølen, i Hedalen og i Begnadalen?

ØNSKER INNSPILL: Det planlegges for nye brannstasjonlokaliteter i Begnadalen, Hedalen og Beitostølen (bildet).

ØNSKER INNSPILL: Det planlegges for nye brannstasjonlokaliteter i Begnadalen, Hedalen og Beitostølen (bildet). Foto:

Valdres brann- og redningstjeneste IKS planlegger for nye brannstasjonslokaliteter i Begnadalen, Hedalen og på Beitostølen, og ønsker innspill på aktuelle tomter i disse områdene.

DEL

SØR-AURDAL/ØYSTRE SLIDRE: – Det vil være aktuelt med innspill eller tilbud som innebærer kjøp eller leie av eiendom og/eller bygg. Det opplyser Valdres brann- og redningstjeneste IKS på sine nettsider.

Kriterier for plassering av brannstasjon vil i første rekke bestemmes av krav om innsatstid til risikoobjekter som tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehjem og pleieinstitusjoner som krever assistert rømning, og strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift.

Det er tomter innenfor en radius på 1–2 km fra nevnte risikoobjekter som kan være aktuelle.

– Lokale forhold som øvrige særskilte brannobjekter, særskilte brannsikringstiltak, utrykningsveiers beskaffenhet med videre, vil kunne påvirke avstandskriterier og egnethet for den enkelte tomt, opplyser brannvesenet videre.

Innspill eller tilbud kan sendes innen 1. august 2020.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken