På mange måter bidrar nok også hytteturismen positivt til kommunene. Men: Jeg har etter hvert blitt temmelig irritert over det jeg anser som en «grådighetskultur». Flere steder ser en svære «hytter» og leilighetsbygg. Hvorfor skal det være lov å bygge så stort? Noen steder lurer jeg også på hvorfor ikke byggeskikken har blitt vurdert.

Jeg føyer meg inn i rekken over de som har kommentert hvor lite pent det er blitt i sentrum av Beitostølen, høye leilighetsbygg, som har forandret stedet til det ugjenkjennelige. Beitostølen var et sted jeg tidligere likte å besøke i forbindelse med turer i Jotunheimen/skigåing. Nå er Beitostølen blitt et sted jeg ikke har problemer med å kjøre forbi.