Hvor ofte hører vi at «me må hautvikling og skaffe fleire arbeidsplassar».

Da er det ikke til å unngå at naturgitte forutsetninger for en villet utvikling må nyttes, men på en bedre og smartere måte enn hittil. Alt henger, også i disse bærekrafttider, sammen med alt…

I Vang har vi areal, store areal. 1 km2 pr. innbygger kan vi skilte med, som i sum tilsvarer 150 000 fotballbaner.

Vi har den største villmarka i Valdres har vi nettopp lest oss opp på. Nær 90 % av arealet i Vang ligger over 900 moh.

Hva er da galt med å nytte 0.8 % av dette enorme arealet til å skape arbeidsplasser – bosetting – god kommuneøkonomi?

Vi har et valg om fortsatt bosetting i distrikter som vårt eller komme oss til byen som så mange før oss - eller til USA for enda lenger siden, da sulten brakte mange på leit etter et bedre liv.

Eller skal vi klore oss fast og nytte våre naturgitte ressurser, på en god og bærekraftig måte – for oss innbyggere og for våre omgivelser?

Retningen er viktig at vi innbyggere i dalen kan bestemme og ikke synsere som allerede har sikret seg sitt ferieparadis ….

Valdres hadde vært et fattigere sted å bo om vi ikke hadde hatt en ekspansiv hyttebygging de siste åra, fattigere på så mange vis. For god bokvalitet er det vesentlig å ha et robust og levende næringsliv, et rikt kulturliv og gode samlingspunkt i hele regionen. Hva hadde vi hatt uten våre hyttenaboer?

Med våre 18000 innbyggere ville vi langt ifra kunne opprettholde det tilbudet vi alle nå nyter godt av.

Styret i Visit Valdres har i flere sammenhenger etterlyst en ringvirkningsanalyse for endelig å kunne belyse og dokumentere sammenhengen mellom hyttebygging og samfunnsutvikling.

Hva betyr hyttene for Valdres?

Det er 1000 kroners spørsmålet vi snarest må få svar på. Politikere og avisa Valdres inviteres herved med på laget!

Les også

«Vi planlegger å bygge nye hytter i Vang på et areal tilsvarende 1.120 fotballbaner»