Gå til sidens hovedinnhold

Hyttefolket i Vestre gratulerer med sykehjemsvedtaket!

Men for oss hytteeiere skaper det betydelig uro å se konturene av et mulig kostnadsnivå som gjennom eiendomsskatt og kommunale avgifter kan drive mange eksisterende og potensielle hytteeiere til å tenke seg om to ganger før de sier ja til et videre fjellhytteliv i Vestre Slidre, skriver Bjørn Mathiesen i Vestre Slidre Hytteforening.

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Sist lørdag, den 18. september, kunne vi lese om det «nesten samrøystes vedtaket» om å bygge ny sjukeheim i kommunen. Som deltidsinnbyggere og hytteeiere er det ikke vanskelig å glede seg med de mange som vil få nytte av et tidsmessig bygg i vertskommunen vår.

Les også

Nesten samrøystes om nytt helsetun – Satser nær 200 millionar på nybygg

For de framtidige beboere og deres pårørende er det godt nytt. For alle de som skal arbeide der, kan det gjøre det mer attraktivt å søke til kommunen som velkvalifiserte helsearbeidere og sjukepleiere. For oss som hytteeiere og -brukere vil det gi også noen sekundære gevinster: Bl.a. vil det kunne bety at de mange lokale tjenesteytende både i offentlig og privat sektor kan få en trygghet og stabilitet i omsorgen av sine eldre som vil smitte positivt over på arbeidshverdagen, i en krevende livsfase.

Vi kan også tenke oss at sjukeheimen kan forsterke dagens kompetansesenter knyttet til hjemmesjukepleien. Kanskje kan det også bety også en styrket base for å ta imot forhåndsavtalt varsling fra eldre og andre med et visst tilsynsbehov som oppholder seg på hyttene i kommunen.

Så er det den andre sida, nemlig økonomien. Alle vet at den blir krevende, både for omsorgssektoren og for kommunen under ett. I avisa vises det til at «i innleiinga til saka la heller ikkje kommunedirektør Rolf Stalenget skjul på at denne store investeringa vil få verknad for kommunen sin handlefridom» og han fortsatte: «Ein allereie krevjande situasjon blir ikkje mindre utfordrande. Men vi trur det er mogleg å finna løysingar».

Les også

Vestre Slidre kommune vil byggje ny sjukeheim. Då fristen gjekk ut, var det berre eit selskap som hadde lagt inn anbod.

Og så kom det som bringer oss hytteeiere ennå mer på alerten: «Nokre av desse kan vera å sjå på eigedomsskatten, reduksjon i stillingar og andre driftskostnader. Vi kan også til dømes vurdere å utsetje dei planlagde investeringane av vatn og avløp i fjellområda våre,» sa Stalenget.

Vi vil berømme kommunedirektøren for tydelighet og det folkevalgte kommunestyret for beslutningsevne. Men for oss hytteeiere skaper det betydelig uro å se konturene av et mulig kostnadsnivå som gjennom eiendomsskatt og kommunale avgifter kan drive mange eksisterende og potensielle hytteeiere til å tenke seg om to ganger før de sier ja til et videre fjellhytteliv i Vestre Slidre.

En slik utvikling er heller ikke de fastboende uten videre tjent med. Fra vår side er det for øvrig ikke udelt negativt om vann og avløp fram til Midtre Syndin utsettes, ettersom mange blant oss tror VA-utbyggingen skader både miljø og klima mer enn det vil hjelpe; Krav til lokal rensing ved alle eksisterende bygninger, tror flere blant oss at er en mye bedre vei å gå.

Fra Vestre Slidre Hytteforening er vi følgelig ved denne anledning opptatt av tre forhold:

1. At dialogen i kontaktmøtene mellom kommune og hytteforening fortsetter på en måte som gjør en forskjell, både for kommunen og for oss, og som aktivt kan holde nivået på kommunale skatter og avgifter på et slikt nivå at mange hytteeiere ikke selger seg ut av den grunn.

2. Å opprettholde og utvikle et sterkt løypenett er viktig for at Vestre Slidre skal fremstå som et attraktivt hytteområde. Vi håper derfor at kommunen vil fortsette å støtte løypelagene og fylle sin øvrige vertskapsrolle, også i en utfordrende økonomisk fremtid for kommunen.

3. At vi sammen kan gjøre en henvendelse til styremaktene som med utgangspunkt i dette eksemplet kan bidra til at hyttekommunene i Innlandet får styrket sin økonomi gjennom nye, målrettede statlige tilskudd. Dette blir ikke feil på bakgrunn av flere av de seks satsingsområdene som den nye regjeringen har valgt seg for forhandlingene foran den kommende regjeringsperioden.

Kommentarer til denne saken