Bygde to fritidsbustader utan løyve: Fekk 50.000 kroner i bot – men hyttene får stå

Tiltakshavar fekk byggjestans og bot, og vart nøydd til å gjere opp at heile søknadsprosessen, men no har dei aktuelle hyttene fått godkjenning av Vang kommune. Det meiner fleire naboar bryt med loven. Dei har klaga inn saka.