DNT vil ha begrensninger på hyttebygging i høyfjellet

Plankebua som ligger oppunder Sørre Langsue (t.h.)  i Langsua nasjonalpark er neppe noe godt eksempel på hva DNT ønsker å begrense. Men det skal ikke være for mange byggverk i høyfjellet.(Fjellet bak er sørenden av Marsteinhøgde)

Plankebua som ligger oppunder Sørre Langsue (t.h.) i Langsua nasjonalpark er neppe noe godt eksempel på hva DNT ønsker å begrense. Men det skal ikke være for mange byggverk i høyfjellet.(Fjellet bak er sørenden av Marsteinhøgde) Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme hvor grensen skal gå for hvor det skal kunne bygges hytter, også hvor høyt over havet. Men om en kommune sier ja til utbygging av et hytteområde på snaufjellet, kan det hende at Fylkesmannen, som er klageinstans i slike saker, setter foten ned og kommer med innsigelser. Den Norske Turistforening (DNT) og andre organisasjoner kan også gi innspill til utbyggingsplaner de synes er ødeleggende for naturen og folks muligheter til å bruke den. – Det bør komme nasjonale retningslinjer som sier at det ikke skal bygges over tregrensa i de høyestliggende områdene i Norge. Vi mener det bygges for mange privathytter for langt inn på fjellet, og at fjellet privatiseres i for stor grad. Sammen med infrastruktur, som strøm og veier, båndlegger hyttetomter, butikker og skianlegg allerede mye fjell og mark. Det meste av fjellet skal kunne brukes av alle, uten at man føler at man må tråkke rundt i private hyttefelt. En «fjellgrense» eller «markagrense» som viser hvor høyt over havet man skal kunne bygge i et område, samt en grense for hvor store hyttene og hytteområdene kan være, hadde vært kjærkomment og til det beste for fellesskapet, sier Anne Mari Aamelfot Hjelle, leder for DNTs avdeling for naturforvaltning.

Artikkeltags