Hvem skal betale for folk som trenger helsetjenester på hytta?

Artikkelen er over 1 år gammel

Kari-Lise Rørvik (V): har spurt Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland om hun vurderer å gjøre endringer i lovverket, eller å innføre kompenserende tiltak/refusjonsordninger slik at fritidskommuner ikke får uforholdsmessig store økonomiske utgifter knyttet til hyttebeboeres helse- og omsorgstjenester.