- Flere hytter vil ødelegge beitet til dyra våre

Ni grunneiere vil bygge hytter på et 200 mål stort område på Stølsvidda. Flere er kritiske. -Dersom planutkastet for Langestøllie hyttegrend blir en realitet, må vi legge ned stølsdrifta.