I 2021 kommer Valdres Næringshage til Etnedal

Valdres Næringshage har tatt initiativ til å skape en møteplass for næringslivet i Etnedal. Første gang dette skjer er tirsdag 12. januar 2021.