I dag fekk Marte ei gladnyheit – men kampen er ikkje over

I det reviderte nasjonalbudsjettet som vart lagt fram i dag, var det gode nyheiter for frivilligsentralane. Regjeringa utset den omdiskuterte endringa av tilskotsordninga til frivilligsentralane.