I fengsel etter NAV–bedrageri

Valdres tingrett har dømt en kvinne til 18 dagers fengsel for grovt bedrageri.