I fjor leverte vi inn 1000 tonn mer avfall til VKR, men avfall til forbrenning ble redusert med 450 tonn.

1000 tonn mer avfall, tilsvarende ett vogntog ekstra i uka, ble levert til VKR i hele 2019, i hovedsak på grunn av økt trevirke. Lyspunktet er at folk blir stadig flinkere til å sortere avfallet. Resultatet førte til en reduksjon i avfall til forbrenning på 450 tonn i fjor.