I full gang med gangvegbygging: – Dette berører en god del unger, som nå får tryggere skoleveg

Byggetrinn to på gang- og sykkelvegen langs Vøllavegen er godt i gang. Allerede til sommeren skal 750 nye meter stå klare, og dermed gjøre det mulig for gående og syklende å ferdes trygt fra Kvåle til Slidre sentrum.