I morgon skal dei folkevalde avgjere kven som har krav på fri skuleskyss grunna farleg skuleveg

Torsdag skal kommunestyret i Vestre Slidre ta stilling til kva som skal definerast som farlege eller vanskelege skulevegar, og dermed kven som har krav på fri skuleskyss.