VESTRE SLIDRE/VANG: Det skriver Valdres brann- og redningstjeneste på sin Facebook-side.

«Ved akutte situasjoner i dette tidsrommet kan du oppsøke legevakta på VLMS, brannstasjonen i Røn, sjukeheimen i Slidre eller Vangsheimen for å få kontakt med helsetjenester eller nødetater», opplyses det.

Deler råd

Videre deles også råd om bruk av mobil ved utfall av mobilnett: «Om mobilnettet ditt er nede, er det mulig å ringe politiets nødnummer 112 så lenge du er i dekningsområdet til et annet mobilnett.112-sentralen kan formidle samtalen videre til 110 eller 113. Ved mislykka forsøk, prøv å ta ut SIM-kortet før du ringer».

Wi-Fi-anrop

Avslutningsvis minnes det dessuten om at det er mulig å gjennomføre telefonsamtaler over mobil via trådløst nett, ved å slå på funksjonen for Wi-Fi-anrop under innstillinger – for så å ringe aktuelt nødnummer.