I re­kord­fart: Ar­bei­det på E16 i Ul­nes er i gang

23. april ban­ka kom­mu­ne­sty­ra i Nord-Aurdal og Vest­re Slidre igjen­nom re­gu­le­rings­pla­nen for tre E16-strek­nin­gar frå Ul­nes og nord­over. Alt sju da­gar sei­na­re var ar­bei­det på den fyrste strek­nin­ga i gang. Ras­ka­re kan det knapt gje­rast.