- I Valdres Taxi Regionsentral, som omfatter hele Valdres, har vi 12 stk. 16-seter som kan gjøres om til beredskapsbiler

Av