Jeg har mobilt breiband (fra Telia) på hytta i Bjødnahølet/Heggenes. I vinterferien var dette breibandet så tregt at det ikke var til noen nytte store deler av døgnet. Bare tidlig på morgenen var det mulig å gjøre enkle oppgaver som nedlasting av podcast.

Jeg har snakket med flere hyttenaboer som alle har opplevd det samme. Noen sier det er vanlig med tregt nett i feriene, men at det i år har vært tregere enn tidligere år.

Er dette et fenomen som bare rammer abonnenter syd for Beitostølen, eller gjelder det videre utover i geografien ?

Jeg er i et hvert fall sikker på at det er mange som er skuffet over manglende tilgjengelighet til internett i vinterferien.

Årsaken til tregheten er trolig manglende kapasitet hos mobilselskapene, men det vil de ikke innrømme, men ber deg om å slå utstyret av og på igjen. Det hjelper naturligvis ikke.