Ida søkte fritak grunna ein hektisk kvardag som småbarnsmor og bonde med annan jobb attåt: Fekk nei

Ida Østvold Heensbakken får ikkje fritak for sine kommunale verv slik ho hadde søkt om.