Til sammen døde over 200 000 mennesker i de to byene. De døde av direkte dødelig stråling, påførte brannskader og bygninger som raste sammen. I de første årene etter døde ytterligere titusener av skader forårsaket av bomben, og etter innånding av radioaktivt støv og inntak av radioaktivt forurensa mat og drikke.

USAs bruk av atombomber i august 1945 var en totalt unødvendig og umenneskelig handling. Det ble starten på et atomvåpenkappløp verden konstant har levd under siden. De atombombene som ble sluppet over byene Hiroshima og Nagasaki hadde liten sprengkraft i forhold til de atombomben som atommaktene har i dag. Det har blitt prøvesprengt atomvåpen over 2000 ganger siden 1945.

Nasjoner som i dag har atomvåpen er USA, Russland, Kina, Frankrike, England, India, Pakistan, Nord-Korea og Israel.

I følge organisasjonen «Nei til Atomvåpen» finnes det i dag over 12 000 atomvåpen i verden. 1800 av disse står i høy beredskap klare til utskytning på minutters varsel. Ni atomvåpenstater truer verdens globale sikkerhet. Ved en feilinformasjon eller uhell kan en atomkrig bli utløst med katastrofale følger.

Siden 1945 har verden vært på kanten til atomkrig flere ganger. I stedet for nedrustning og avvikling av atomvåpen opplever vi i dag en økning. På nytt er verden truet av atomkrig.

I 2017 signerte 122 land i FN en historisk avtale om forbud mot atomvåpen. Selvfølgelig signert ikke noen av de landa som har atomvåpen, men heller ikke Norge har signert avtalen.

I stedet har Stortinget og regjeringa i år godtatt amerikanske baser på norsk jord og gitt amerikanerne suverenitet over sine baser i Norge. Det kan innebære at atomvåpen blir fraktet til basene uten at Norge vet om det.

Det er lagret amerikanske atomvåpen i NATO-landene Belgia, Italia, Nederland, Tyskland og Tyrkia.

Det er et politisk valg å legitimere atomvåpen, det er et politisk valg å ikke ta avstand fra atomvåpen, og det er et politisk valg å stå utenfor FNs atomvåpenforbud.

Atomvåpen er i strid med internasjonal humanitærrett, som forbyr våpen som ikke skiller mellom sivile og stridende, og som medføreruforholdsmessige skader. Atomvåpen bidrar ikke til fred og stabilitet, men gjør allerede farlige situasjoner enda farligere.

La oss kreve at Norge signerer FNs avtale om forbud mot atomvåpen.

Aldri mer Hiroshima og Nagasaki. Vår klode tåler ikke at flere atombomber og atomraketter blir tatt i bruk.