Uavhengig av hva man mener om framtidig sykehusstruktur: LOs regionråd i Innlandet er bekymret for at forberedelser, sparing og driftskutt for å finne midler til et eventuelt Mjøssykehus vil svekke det eksisterende helsetilbudet.

Foretaksmodellen som styringsform vil uansett føre til at harde økonomiske krav og målbilder prioriteres høyere enn det samfunnsoppdrag sykehusene skal løse: Å gi pasientene et godt, offentlig helsetilbud.

Alternative styringsformer er utredet, og kan bli en del av ny regjeringsplattform. Forberedelser til å flytte inn i Mjøssykehuset må derfor settes på vent, fram til konseptfaserapporten foreligger - det er den rapporten som avgjør om det blir et Mjøssykehus.