Nedgangen i antall vrakpantene biler var på 5 prosent i fjor, sammenlignet med 2019. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var 115.882 av disse personbiler og 15.466 varebiler.

Flest biler ble vraket i Viken. Her ble 29.906 biler vraket mot pant i fjor. Deretter følger Vestland (15.469) og Innlandet (12.502). Færrest ble vraket i Møre og Romsdal (6.837) og Svalbard (40).

Gjennomsnittsalderen på bilene var 18,4 år for personbiler og 15,7 år for varebiler. Kjøretøyene var dersom bare noen måneder eldre ved vraking i 2020 sammenlignet med de fire foregående årene.

På 30 år har gjennomsnittsalderen ved vraking økt med 3,4 år for personbiler og med 2,7 år for varebiler.

Flest biler ble det vraket i 1996 (211.311). Det var året det var en økning i vrakpanten.