Vi lever i et vinterland. Store snømengder og glatte og isete fortau og veger er noe vi må regne med. Det samme med temperaturen, som kan variere fra godt under 20 minus til flere plussgrader.

Periodevis er det utfordrende å kjøre på vegen rundt om i Valdres etter for eksempel store snøfall, men godt arbeid fra operatørene som har ansvaret for vintervedlikeholdet gjør at dette er midlertidig.

Å kunne ta seg rundt i Fagernes med rullestol er derimot ei svært stor utfordring på vinteren. Snø som blir brøyta opp fra vegen på fortauet, høge kanter en må ta seg over når en skal krysse et fotgjengerfelt, er noe av det som gjør det vanskelig for folk med nedsatt funksjonsevne å kunne ta seg fra ett sted til et annet med rullestol i Fagernes sentrum.

Perioder vil det dermed være vanskelig å kunne bruke Fagernes sentrum, som etter kraftige snøfall. Vi har sett eksempler på at høye kanter blir liggende i dager og uker, uten at de blir fjerna. Å komme seg over Jernbanevegen i sentrum uten å bli tvunget ut i bilbanen, som mellom Valdres Sparebank og Coop, har vært vanskelig i lang tid. Det er ikke godt nok, om målet for kommunen er å være en by for alle.

For noen dager siden fortalte rullestolbruker Ingunn Randi Trandokken om hvor vanskelig det faktisk er. «Vi må tenke over hvor vi kan kjøre og ikke. Spesielt overgangen mellom VLMS og Fagenes Kjøpesenter er vanskelig. Setter vi oss fast, så er det ikke så greit å få seg løs», sier Trandokken til avisa Valdres.

Vi deler kommunedirektør Martin Sæbu i Nord-Aurdal sitt standpunkt om at «byen skal være tilgjengelig for alle uansett funksjonsnivå». Fagernes skal og må være tilrettelagt for at rullestolbrukere kommer seg rundt uten å måtte kjøre ut i vegen for å krysse gata. Det er bare å finne fram snøskuffa, Martin.