Tatiana og Odd Ingar Toresen har vore på leiting etter namna på to russiske soldatar som vart drepne i Valdres under andre verdskrigen. Engasjementet frå ekteparet og attendemeldingane på sakene syner at andre verdskrigen framleis rører ved menneske også her i Valdres.

102 000 sovjetiske krigsfangar vart sendt Noreg under krigen, i tillegg til 7000 såkalla austarbeidarar, som var sivile sovjetiske tvangsarbeidarar. I Noreg vart fangane plasserte i 500 leirar. Dei var tvangsarbeidarar for okkupasjonsmakta, og måtte byggje bruer, jernbane og fabrikkar.

Fangane levde og arbeidde under svært vanskelege tilhøve, og over 10 prosent – om lag 13 000 – døydde under fangeopphaldet i Noreg. Nokre av dei vart skotne under flukt.

Mellom dei er to fangar som etter krigen, i 1946, fekk ny grav ved Bagn kyrkjegard.

Det heile starta med at Tatiana og Odd Ingar fatta interesse for krigsfangar. Etter å ha besøkt ei grav på Gjøvik med minnesmerke over to sovjetiske fangar – utan namn og tilsynelatande gløymde for ettertida – byrja arbeidet med å nøste opp identiteten til soldatane.

Ein stad sat kanskje barn eller barnebarn, eller annan nær familie utan å vita kva som skjedde med nære slektningar som vart tekne til fange av nazistane og sendt til Noreg. Ekteparet lukkast med å finne ut kven soldatane var, og Tatiana har snakka med slektningar av Aleksandr Kalistrato. Han var ein av dei som vart gravlagt på Gjøvik.

Tatiana og Odd fatta også interesse for grava i Valdres, og dei siste vekene har dei prøvd å nøste seg fram i historia til dei namnlause russiske krigsfangane som vart gravlagde i Bagn. Dei meiner det truleg er det Nikolaj Jasjin og Nikolaj Sinejev som ligg der. No håpar dei å koma i kontakt med familie av dei for lengst døde soldatane.

Av dei tusenvis som framleis er sakna etter andre verdskrigen, er det nokre familiar som no kan få svar.