Im­po­nert ord­fø­rar opna andre NM-dag – og min­te folk om ko­ro­n­aen

Ord­fø­rar Knut Arne Fjell­tun opna andre dag av fri­id­retts-NM på Blå­bær­my­ra sta­di­on.