Mattilsynet advarer mot å spise fisk fra Leirin og Sustjednet

Det ble opplyst under Avinors informasjonsmøte om forurensningssituasjonen rundt Fagernes Lufthavn Leirin onsdag.