- Ingen politisk omkamp, men forsøk på å unngå saksbehandlingsfeil

- Dette er ikke et forsøk på politisk omkamp, men et initiativ for å forsøke å unngå at det sent i prosessen skal påberopes saksbehandlingsfeil, som kan medføre merkostnader for forslagsstiller.