– Ingenting er bestemt om Mjøssykehuset

Helse Sør-Øst sjef Cathrine Lofthus lover å utrede en plassering av Mjøssykehuset «ved Mjøsbrua». Men styreleder Svein Gjedrem vil foreløpig ikke snakke verken om Mjøsbrua eller "tilliggende områder".