Innfører full skuleveke for dei minste – har fått varierande reaksjonar: – Eg trur dei fleste ser fordelane

Frå det nye skuleåret byrjar hausten 2021, innfører Vestre Slidre kommune femdagarsveke for dei yngste elevane i skulen. Det er eit tema det har vore stort engasjement rundt, men òg delte meiningar om.