Innlandet: For steder med over 20.000 innbyggere er kravet at utrykninger skal ta under 14 minutter i 80 prosent av oppdragene. I 2018 brukte Innlandet politidistrikt i snitt 12 minutter i denne tetthetskategorien. For steder med mellom 2000 og 19.999 innbyggere er kravet 16 minutter, og gjennomsnittlig tidsbruk var 17 minutter. I den siste kategorien, steder med inntil 2000 innbyggere, var målet 34 minutter. Gjennomsnittlig tidsbruk var her på 34 minutter.

– Det er et kontinuerlig fokus på responstid, og kravene for 2018 var skjerpet sammenlignet med 2017. Vi fortsetter med fokus på dette området og for 2019 er dette et prioritert resultatområde, sier visepolitimester i Innlandet politidistrikt, Arne Hammersmark.