Innlandet politidistrikt: 19.399 anmeldelser i 2019, men det er faktisk en nedgang på 3,2 prosent

I 2019 mottok Innlandet politidistrikt 19.399 anmeldelser, en nedgang på 3,2 prosent sammenlignet med 2018. Den største andelen av anmeldelser er innen trafikklovbrudd og vinningskriminalitet.