Opprettelse av husbanken og boligsamvirke etter krigen ga for første gang i norsk historie folk flest muligheten til å eie sitt eget hjem. En vanlig familie på fire-fem klarte greit å håndtere boutgiftene på ei lønning, som var vanlig i den tida.

I dag ser vi en boligpolitikk hvor markedet styrer boligbygginga, og de unge og førstegangskjøpere har vanskeligheter for inn på boligmarkedet. Mange enslige vil heller ikke ha økonomi til å skaffe egen bolig. Hvordan skal de unge nyetablerere som nettopp er ferdige med utdannelsen eller lavtlønte arbeidstakere ha hatt mulighet til å legge seg opp 15 % egenkapital som det kreves av bankene i dag?

Innlandet SV vil ha en fremtidsrettet boligpolitikk som gjør det enklere for folk med lave eller vanlige lønninger å komme seg inn på boligmarkedet, og som gjør det tryggere å leie bolig for dem som ønsker eller trenger det. Vi i SV mener at Husbanken må gjenreises som det sentrale gjennomføringsapparat for sosial boligbygging og at flere kommuner må starte offentlige tomte- og utbyggingsselskaper. Slik kan det offentlige ta en større del av ansvaret og risikoen ved å bygge ut nye boliger. Både kommuner og Husbanken må tilføres betydelige ressurser, og ulike støtteordninger må styrkes slik at alle som ønsker å kjøpe seg sin egen bolig skal ha muligheten til dette.

«Leie-før-eie»-modellen er et spennende nytt konsept, og som gir mange muligheter. Dette er en mulighet for dem som ikke har nok egenkapital til å kjøpe egen bolig. Dette handler om at man inngår en leieavtale på en ny bolig. I leieavtalen ligger det også en kjøpsopsjon. Du må ikke kjøpe, men det er en rett du kan bruke hvis du ønsker det. Det er nok litt forskjellig opplegg ved «Leie-før-eie»-konseptet, ut fra hvem som står bak bygginga av disse boligene. Men målet er uansett det samme.

Innlandet SV vil bidra til at sosial boligbygging kommer skikkelig på dagsorden igjen i våre kommuner, mener at «Leie til eie» kan være et spennende og godt konsept spesielt i offentlig regi, for å hjelpe unge, førstegangsetablerere og lavtlønte inn på boligmarkedet.

Jørn Grøtberg, 1. nestleder, Innlandet SV, Innlandet