Gå til sidens hovedinnhold

Bredbåndsdekning: Langt igjen til 90% og for store forskjeller

Artikkelen er over 2 år gammel

– Innlandet har gjort et stort sprang i bredbåndsdekningen det siste året. Men, det er langt igjen til målet på 90% dekning for høyhastighets bredbånd og det er for store forskjeller mellom kommunene våre, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO. Han etterlyser større prioriteringer i statsbudsjettet og mer debatt om dugnadsfiber i fylke- og kommunestyrene.

I følge ferske tall for 2018 fra analysebyrået Analysys Mason er nå husstandsdekningen i Innlandet for høyhastighets bredbånd, 100 Mbit/s oppe i 58%. Dette er kraftig opp fra i fjor hvor Hedmark hadde 44% og Oppland 48%. Landsgjennomsnittet er 59%.

Det jobbes godt

Gjennom det siste året har dekningen av høyhastighets bredbånd økt fra hhv 44% i Hedmark og 48% i Oppland til 59% for begge fylkene. Det er en formidabel vekst, som betyr at over 20.000 nye husstander har fått et tilbud i løpet av det siste året. Dette skyldes investeringer for flere hundre millioner kroner i Eidsiva og de andre bredbåndsaktørene i Innlandet. I tillegg støtter stat, kommune og fylkeskommunene gjennom tilskudd til utbygging.

Langt igjen til målet om 90% dekning

Overordnede mål satt av Stortinget gjennom Digital agenda er at 90 prosent av husstandene skal ha et tilbud om minst 100 Mbit/s bredbånd innen 2020 skal 90 prosent. På litt lengre sikt er det et uttalt mål at alle husstander skal ha tilbud om høyhastighets bredbånd. Det betyr at vi har langt igjen fra de 58% som vi er på i dag, ikke minst sett i lys av at mange av de mest krevende utbyggingene gjenstår. Bekymringsfullt er det også når variasjonene er for store i Innlandet sier Kristiansen. På topp har vi Lillehammer, Skjåk og Elverum/Tynset med hhv. 82, 81 og 78% tilbud. På bunnen av lista har vi Åsnes, Rendalen og Vestre Slidre med hhv 2, 3 og 5%.

Infrastruktur er viktig næringspolitikk

Infrastrukturløsninger skal ikke bare løse problemer, men også skape gode langsiktige muligheter for jobbvekst. God infrastruktur er god næringspolitikk og viktig for at hele Innlandet skal kunne bidra til vår verdiskapning. At vi har en god bredbåndsdekning er viktig for å kunne delta i samfunnet. For bedriftene er det en inngangsbillett for å kunne tilby varer og tjenester i nasjonalt- og internasjonalt marked. Ta for eksempel Os ID i Østerdalen som utvikler, produserer og selger elektroniske og visuelle øremerker for husdyr og merkesystemer for fisk til hele verden. Eksportandelen er på mer enn 60%. Det er fantastisk at vi har en slik bedrift i distriktsområdene våre og det sier seg selv at de er helt avhengig av god infrastruktur som høyhastighets bredbånd gir sier Jon Kristiansen.

Mer satsing på dugnadsfiber for å komme videre

For å nå ut til alle, også der hvor det er spredt bebyggelse, må det satses mer på utbygging av bredbånd gjennom Dugnadsfiber – altså en deling av regninga mellom husholdninger, stat/fylke og kommuner. Skal vi komme videre, må offentlige og private krefter trekke sammen. Det er derfor bra at fylkeskommunene har invitert til spleiselag. På denne måten kan vi få utbygging og drift i områder hvor det kommersielle grunnlaget er svakt. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fikk i 2017 142 søknader om til sammen 589 millioner kroner i tilskudd til bredbåndsutbygging. Kun 139 millioner ble delt ut. Saldert budsjett for 2018 er på 150 millioner. Tildelingen bør i 2019 være på minimum 200 millioner kroner. Videre er det viktig at fylkene sammen med kommunene prioriterer ytterligere midler til utbygging, slik at hele Innlandet kan få tilgang til den digitale motorveien.

Bredbåndsdekning i Hedmark og Oppland - andel av husstander med tilbud om ulike kapasitetsklasser

Hedmark58 %
Oppland58 %
Sum Innlandet58 %
Norge59 %


Kommuneoversikt

Lillehammer82 %
Skjåk81 %
Elverum78 %
Tynset78 %
Ringsaker77 %
Hamar74 %
Gjøvik72 %
Åmot66 %
Stange65 %
Vestre Toten63 %
Løten61 %
Lunner60 %
Jevnaker59 %
Sel58 %
Alvdal58 %
Østre Toten57 %
Nord-Odal55 %
Nordre Land53 %
Folldal52 %
Etnedal52 %
Gausdal50 %
Kongsvinger50 %
Nord-Fron49 %
Sør-Fron47 %
Vågå47 %
Eidskog47 %
Lom45 %
Gran44 %
Dovre44 %
Øyer39 %
Ringebu37 %
Søndre Land37 %
Øystre Slidre37 %
Tolga35 %
Vang35 %
Stor-Elvdal34 %
Sør-Odal32 %
Nord-Aurdal29 %
Våler17 %
Sør-Aurdal14 %
Os14 %
Engerdal12 %
Grue12 %
Trysil11 %
Lesja9 %
Vestre Slidre5 %
Rendalen3 %
Åsnes2 %

Kommentarer til denne saken