Vil bruke 10 milloner på utvikling av hyttepolitikk

Innlandet Høyre foreslår i budsjettbehandling i fylkestingsmøtet i morgen å øremerke 10 mill. av regionale utviklingsmidler til videre arbeid med fritidsboliger som vekstimpuls.