Nå er vi en del av Inn­lan­det. Men, vil vi kalle oss inn­len­din­ger? - Nei, sier Ivar Aars

Fyl­kes­vå­pe­net med Inn­lan­det har kom­met på plass i He­da­len, men vil vi kalle oss inn­len­din­ger? Språk­vi­ter Ivar Aars fra Lei­ra er ikke be­geist­ret for ver­ken fyl­kes­nav­net el­ler fyl­kes­vå­pe­net, men er­kjen­ner at "inn­len­ding" er rik­tig ord – selv om han ikke vil kalle seg det selv.