Torsdag møtes kommunene for å harmonere skoleskyss-finansiering i det nye Innlandet

Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune blir sammenslått til Innlandet fylkeskommune fra 1.1.2020. Modellen for finansiering av skoleskyssordningen er forskjellig i dagens fylker og som følge av sammenslåingen er det behov for en ny og harmonisert ordning.