Viltpåkjørsler og dårlig vedlikehold topper bekymringene i trafikken i Hedmark og Oppland

Manglende vedlikehold øker faren for trafikkulykker. I både Hedmark og Oppland har forfallet på veiene økt fra 2014 til 2018, viser prognosene. Til sammen utgjør etterslepet i regionen svimlende 4,4 milliarder kroner.

Manglende vedlikehold øker faren for trafikkulykker. I både Hedmark og Oppland har forfallet på veiene økt fra 2014 til 2018, viser prognosene. Til sammen utgjør etterslepet i regionen svimlende 4,4 milliarder kroner. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Fare for viltpåkjørsler og manglende vintervedlikehold er det som skaper mest bekymring i trafikken blant folk i Hedmark og Oppland. På tredje plass over bekymringer kommer dårlig vintervedlikehold av veiene.

DEL

Oppland: – Det er et signal om at man må få fart i opprustingen av veinettet og at fremkommelighet og sikkerhet må være på plass året rundt, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF.

Hele 43 prosent i Hedmark og Oppland er engstelige for å møte vilt på veiene. Trettiseks prosent svarer at dårlig vedlikehold er en kilde til bekymring – dette er litt over snittet for landet for øvrig (32 prosent).

– Manglende vedlikehold øker faren for trafikkulykker. I både Hedmark og Oppland har forfallet på veiene økt fra 2014 til 2018, viser prognosene. Til sammen utgjør etterslepet i regionen svimlende 4,4 milliarder kroner, sier Ryste.

Tallene er hentet fra NAFs Trafikantbarometer, som gjennomføres annet hvert år og kartlegger folks handlinger og holdninger i trafikken.

– Denne undersøkelsen viser at dårlig vedlikehold skaper engstelse for de som er avhengige av veiene våre, sier Ryste.

Landsdekkende kampanje for trafikksikkerhet

– NAF skal ta et krafttak for trafikksikkerhet og lanserer kampanjen «Med hjertet i halsen». Hver dag er det mange som sender barna ut på skoleveien med hjertet i halsen, eller må passere farlige veistrekninger på vei til og fra jobb, sier Camilla Ryste.

Nå gjør frivillige over hele landet seg klare til å aksjonere for trafikksikkerheten. Ved å vise hvilke grep som kan gjøres, vil medlemsorganisasjonen NAF skape varig endring for tryggere veier. På kampanjesiden kan alle sende inn saker og fortelle hvor de farlige situasjonene oppstår.

– Vi håper at mange vil sende inn saker til oss, og har frivillige over hele landet som brenner for trafikksikkerhet. Vi kan selvsagt ikke love å løse alle saker i løpet av kampanjeperioden, men vil vurdere alle bidrag som kommer inn, avslutter hun.

Tenk på dine hverdagsreiser. I hvilken grad er du bekymret for følgende når du ferdes i trafikken:

ÅrsakHedmark og Oppland
Viltpåkjørsler43%
Dårlig vedlikehold (hull i vegen, manglende siderekkverk o.l.)36%
Dårlig vintervedlikehold32%
Møteulykker/frontkollisjoner29%
Berusede/rusede sjåfører24%
Manglende lys/mørke veger23%
Farlige situasjoner mellom bilister og syklister17%
Påkjørsler9%
Farlige situasjoner knyttet til skoler/barnehager9%
Vet ikke6%
Farlige situasjoner knyttet til av/påstigning på kollektiv3%
Skred og ras1%

Artikkeltags