Tungbilsjåførene svertes på feil grunnlag: - Andre kjøretøy er den utløsende faktor i 83 prosent av dødsulykkene med tunge kjøretøy

Av

Guttorm Tysnes, Regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund Innlandet, påpeker i dette innlegget at antall ulykker med tunge kjøretøy faktisk har gått ned i Norge. Og at tre av fire ulykker der tunge kjøretøy er involvert, er forårsaket av andre kjøretøy.