INNLANDET: Mandag 27. april starter elevene i 1.-4. klasse i grunnskolen og enkelte klasser i videregående med undervisning igjen.

For at disse elevene skal komme seg til skolen, begynner Innlandstrafikk å kjøre skoleruter igjen fra og med mandag 27. april. Det vil fortsatt være redusert rutetilbud for bybusser og region- og lokalruter.

Redusere smitterisiko

For å redusere smitterisiko ved at skolene starter opp igjen, har myndighetene laget en smittevernveileder. Transport og skoleskyss er omtalt slik i denne veilederen:

  • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig.
  • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås.
  • Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte med minst et setes mellomrom. For eksempel kan det på en buss med 4 sitteplasser per rad, sitte to barn per rad med alternerende vindu/midtgang.
  • Elevene må holde en meters avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.
  • Hyppig berørte flater i bussen (for eksempel håndtak eller lignende) bør rengjøres daglig.
  • Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet.

Innlandstrafikk jobber med å finne ut hvordan avstandskravet skal ivaretas i bussene. Det vil komme mer informasjon om dette før skolebussene begynner å kjøre igjen.

Bruk reiseplanleggeren

Bruk Entur reiseplanlegger for oppdatert ruteinformasjon. Her vil rutetidene være oppdaterte i løpet av onsdag 22. april.

Alternativt kan de reisende kontakte Innlandstrafikk sitt kundesenter på:

telefon:02040 e-post post@innlandstrafikk.no