Sør-Aurdal: Det sier Ragnar Haavi, leder av Opplæringskontoret Elkraft og Jarle Østrem, rådgiver fra fagopplæringen i fylkeskommunen.

Juvkam har vært lærling hos Sør Aurdal Energi AS i snart 2,5 år.

– God lærling

– Erik er en god lærling, både for faget og sin væremåte til å tilnærme seg kunnskap. Han har vært interessert og lærevillig i hele læretiden og han er også en god ambassadør for Sør-Aurdal Energi på måten han har gjennomført læretiden på. Vi som er med og følger opp lærlinger er godt fornøyd med deres interesse og engasjement i læretiden på vegen til å bli fagarbeider. Vi takker også lærebedriftene for deres velvilje og det gode samarbeid.

– Bransjens innsats

– Uten medlemsbedriftene hadde vi ikke hatt noen læreplasser. Vi er dermed helt avhengig av bedriftenes engasjement i fagopplæring, skriver opplæringskontoret i en pressemelding.

Det skrives mye om hvor vanskelig det er å få lærlingplasser for ungdommen i dag.

Nå ønsker de å fokusere på bransjens innsats for rekruttere fagarbeider til energimontør- og energioperatør faget.

Medlemsbedrifter

Energibransjen har i dag ni lærlinger i energimontør-faget i Valdres-region, av totalt 35 i hele Oppland. I energioperatørfaget har Valdres to lærlinger, av totalt tre i hele Oppland. På landsbasis er det totalt 750 energimontør- lærlinger og 50 energioperatør- lærlinger.

– Våre medlemsbedrifter i Valdres er Sør Aurdal Energi AS, Valdres Energi AS, Vang Energi KF, Skagerak Kraft AS og Eidsiva Vannkraft AS. Valdres region gjør betydelig innsats for å utdanne ungdommer innen sine fagområder til å bli fagarbeidere. Vi synes at det er viktig og synliggjøre dette i debatten som forgår.