Avisa Valdres har gjort et intervju med innsatsleder i politiet, Kristian Solemsli fra Vang.