Rogne: – I vinter har vi gravd ned overvanns-systemer, og vi har satt opp støttemurer der hvor det er behov for dette. Nå er vi i ferd med å sette ned lysfundamenter og gjøre klart for asfaltering som vil skjer ila juni.", sier anleggsleder Frans Kroon.

– Det vil bli mye aktivitet og noe redusert fremkommelighet nå i sluttspurten, men gang- og sykkelveien vil stå klar før fellesferien, legger daglig leder Harald Hagaseth til.

Vegen blir 2,3 km lang.

Kroon Maskin AS er i innspurten på den nye gang- og sykkelvegen langs fv 51 i Rogne. Denne vil gå fra Rogne Skole til Kyrkjebergvegen.