Kroon Maskin AS er i innspurten på den nye gang- og sykkelvegen langs fv 51 i Rogne. Denne vil gå fra Rogne Skole til Kyrkjebergvegen.