Finanstilsynet har merket seg at det har pågått et langt ordskifte i Avisa Valdres og omtale i Morgenbladet om adgangen til å få innsyn i historiske protokoller til Valdres Sparebank. Det kan være ryddig å klargjøre noe om Finanstilsynets rolle i saken.

Les også

"Det skulle dermed ikke herske tvil om bankens delaktighet i de ulovlige transaksjonene"

Finanstilsynet har forståelse for at det kan være interesse for disse opplysningene fra et forfatterståsted. Samtidig er det slik at styreprotokoller er bankens eiendom, og banken kan selv bestemme hvorvidt den ønsker å utlevere informasjonen, dog slik at den ikke kan utlevere informasjon som er underlagt taushetsplikt etter finansforetaksloven.

Finanstilsynet kjenner ikke innholdet i protokollene. Banken har henvendt seg til Finanstilsynet om forståelsen av finansforetakslovens regler om taushetsplikt og Finanstilsynets adgang til i særlige tilfeller å gi unntak fra taushetsplikten.

Finanstilsynet har bedt om nærmere informasjon om hva som vurderes å være informasjon som er underlagt taushetsplikt og hvorfor banken mener at det bør gis unntak. Finanstilsynet er beredt til å vurdere spørsmålet om unntak fra taushetsplikt om og når banken har sendt inn informasjon som er nødvendig for å vurdere spørsmålet.