AURDAL: Mandag og tirsdag fikk en delegasjon fra heimetjenesten i Nord-Aurdal kommune, som totalt teller 45 personer, frisket opp kjørekunnskapene via BE trafikkskole.

Årsaken er enkel: Bare i Nord-Aurdal kommune legger heimetjenesten bak seg over 300.000 kilometer på veien i året.

– De er jo nesten mer i bilene enn de er ute hos brukerne totalt sett, da er det viktig at de kjenner seg trygge i bilen og vet hvordan den reagerer når det først skjer noe.

Det sier virksomhetsleder Tor Andre Låksrud. Han sier det er viktig at de ansatte ikke bare anser seg selv som helsearbeidere, men like mye yrkessjåfører.

Heimetjenesten ble investert i av kommunen, og fikk verktøy for å kjenne seg tryggere i kontoret sitt – som jo faktisk er bilen.

Blir investert i

En av dem som fikk terpet på glattkjøringskunnskapene denne dagen, var Tor Erling Sæthre. Han har 21 års fartstid bak seg i heimetjenesten, og dette er første gangen han blir investert i som ansatt.

– Som regel er det kurs, opplæring og trening i andre ting som er mer pasientretta. Det er fint å føle at vi som ansatte også blir sett og investert i, forteller han.

På en vanlig arbeidsdag kan han legge tilbake 12–14 mil på veien, og i all slags vær og på alle typer veier.

– Det gir oss en opplevelse av trygghet i hverdagen.

Låksrud påpeker at bilene også til stadighet moderniseres, og at det er viktig for de som bruker bilene at de kjenner til og er oppdaterte på hjelpemidlene som er tilgjengelige.

Trafikksikker kommune

I 2015 ble Nord-Aurdal kommune godkjent som trafikksikker kommune. Det er slik heimetjenesten har fått midler til å arrangere kurset, som de mener er like mye et arbeidsmiljøtiltak.

– Vi hadde ikke midler til dette i utgangspunktet, men siden Nord-Aurdal er trafikksikker kommune kunne vi søke en komité om midler og dekke resten selv.

Private er flinkere enn kommunale

Morten Skrindsrud ved BE trafikkskole og Alexander Bangsjordet Hauglid ved Talast trafikkskole holdt kurset. Skrindsrud sier at det bortsett fra nødetatene er lite initiativ til å investere i de ansattes kjøreferdigheter i kommunal sektor, og at privat sektor er langt ivrige på det.

Isolert sett har han fremdeles til gode å ha tatt imot noen andre kommuner enn Nord-Aurdal på øvingsbanen i Aurdal.

Avdelingsleder Åse Mette Halden forteller at det er få ulykker i heimetjenesten, spesielt når man setter det opp mot antall kilometer på veien som avdelinga legger bak seg.

– Men en personskade er én personskade for mye, og det er viktig at de blir kjent med bilene de bruker og at de vet hvordan den reagerer på glatt føre.