NORD-AURDAL: Det sier Kristine Inderhaug, sokneprest i Aurdal, Skrautvål og Tisleidalen sokn. I Aurdal kirke var det adventssamling med barna fra skoleklubben i Vestringsbygda barnehage, tirsdag 1. desember. I en samlingsstund litt før hadde skoleklubben pratet om hva slags håp de hadde, og laget et stort lilla hjerte av håp i papir. Dette ble høytidelig hektet på en av grenene på juletreet som står utenfor Aurdal menighetshus.

Inviterer alle til et felles prosjekt

Kirken i Nord-Aurdal inviterer nå til dette juletreprosjektet og ønsker at alle som bor i kommunen skal være med å bestemme hvordan disse trærne utenfor kirkene skal pyntes til jul.

– Det er et stille fellesskap i dette, sier Inderhaug.

– Vi kan komme og gå som vi vil. Med korona-avstand og smittevernhensyn. Henge på treet noe som betyr noe for oss. Beundre og ta til oss det de andre har delt og uttrykt. Her er det bare å la kreativiteten blomstre! Det du henger på blir til glede for en annen som kommer etter deg.

Kanskje kan du lage hjerter med håp, bønner og tanker, slik barna fra Vestringsbygda barnehage gjorde. Kanskje henger du på et symbol som betyr noe spesielt for deg i år?

– Vi vandrer til og fra som et stille, men stort fellesskap. Når du kommer dit hadde det kanskje akkurat vært en annen der og latt sitt håp, sin bønn, sitt kreative uttrykk bli hengende igjen på treet. Det er tid for å håpe og tid for å dele håp! La oss åpne hjertene våre og dele med hverandre i en tid der vi trenger hverandres oppmuntringer like mye som alltid og kanskje mer enn noen gang.